بایگانی‌های سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
مهافمپ ۶۷ |دولت آینده و فضای مجازی| با حضور دکتر عبدالحسین کلانتری 02 آگوست 2021

مهافمپ ۶۷ |دولت آینده و فضای مجازی| با حضور دکتر عبدالحسین کلانتری

دولت آینده و فضای مجازی با حضور دکتر عبدالحسین کلانتری سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی