بایگانی‌های شایعات - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
فیلم/انتشار شایعات و اخبار کذب در فضای مجازی 15 آذر 1400

فیلم/انتشار شایعات و اخبار کذب در فضای مجازی

یک کارشناس رسانه و مدرس دانشگاه معتقد است که افزایش شبکه های اجتماعی موجب شده تا تشخیص اخبار جعلی و درست به راحتی امکانپذیر نباشد و شایعات و اخبار کذب با سرعت در جامعه منتشر شود.