بایگانی‌های شگرد های رسانه - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک دوازدهم: اسارت مسلح 12 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک دوازدهم: اسارت مسلح

در شگرد «اسارت مسلح» توانایی جامعه باید در محیطی زندانی شود تا خود جامعه به این نتیجه برسد که نمی‌ تواند تغییر ایجاد کند.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک دهم: صدای بلند 12 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک دهم: صدای بلند

وقتی افراد مشغول شنیدن موسیقی هستند ممکن است ناگهان صدا بالا برود و تنظیم صوتی کار به هم بخورد؛ در این فضاست که ذهن آماده تغییر می‌شود.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک نهم: اعتماد بی‌دلیل؛ خشونت مستند 12 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک نهم: اعتماد بی‌دلیل؛ خشونت مستند

این شیوه رسانه ای در نهایت می خواهد جامعه را به سمت خشونت و رفتار منفی پیش ببرد. در انبوه خبرها ذهن بدون آنکه دلیل منطقی بیابد به این توجیه می رسد که این رفتار درست است.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک پنجم: موج و جریان یا خط ساحل 11 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک پنجم: موج و جریان یا خط ساحل

یک کارشناس رسانه گفت: موج روی ذهن مخاطب و روی ساحل خوابیده است و تأسیسات ذهنی به هم ریخته است، اینجاست که رسانه های بیگانه به دنبال کوچک تر کردن خط ساحل هستند چون این موج هایی که می خواهند ایجاد کنند ارتفاع ندارد، پس موج با ارتفاع پایین هم می تواند ساحل را به هم بزند.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک سوم: صبرِ بی ‌حاصل 10 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک سوم: صبرِ بی ‌حاصل

یکی دیگر از تکنیک‌ هایی که رسانه های فارسی زبان بیگانه در حوزه علوم شناختی بکار می ‌برند این است که به مردم القاء کنند نسبت به مواردی که در ایران اصطلاحاً می‌ گویند اگر صبر کنید درست می‌ شود، بدانید هیچ حاصلی درپی این صبر وجود ندارد.