بایگانی‌های علم و تکنولوژی - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
مهافمپ۸۰ | امنیت سایبری – با محوریت بررسی حملات اخیر 18 بهمن 1400

مهافمپ۸۰ | امنیت سایبری – با محوریت بررسی حملات اخیر

هشتادمین جلسه مهافمپ با حضور دکتر محسن رضوانی برگزار شد.

مهافمپ۷۹ | نظام رده بندی سنی با محوریت کدومو | حق پناه ، افسری 18 بهمن 1400

مهافمپ۷۹ | نظام رده بندی سنی با محوریت کدومو | حق پناه ، افسری

نظام رده بندی سنی با محوریت کدومو

مهافمپ۷۸؛ جهاد تبیین در فضای مجازی 18 بهمن 1400

مهافمپ۷۸؛ جهاد تبیین در فضای مجازی

جهاد تبیین در فضای مجازی

مهافمپ ۷۷ | A Reflection on the UK Online Safety Bill With John Carr 18 بهمن 1400

مهافمپ ۷۷ | A Reflection on the UK Online Safety Bill With John Carr

A Reflection on the UK Online Safety Bill With John Carr