بایگانی‌های علیرضا داودی - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک دهم: صدای بلند 12 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک دهم: صدای بلند

وقتی افراد مشغول شنیدن موسیقی هستند ممکن است ناگهان صدا بالا برود و تنظیم صوتی کار به هم بخورد؛ در این فضاست که ذهن آماده تغییر می‌شود.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک پنجم: موج و جریان یا خط ساحل 11 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک پنجم: موج و جریان یا خط ساحل

یک کارشناس رسانه گفت: موج روی ذهن مخاطب و روی ساحل خوابیده است و تأسیسات ذهنی به هم ریخته است، اینجاست که رسانه های بیگانه به دنبال کوچک تر کردن خط ساحل هستند چون این موج هایی که می خواهند ایجاد کنند ارتفاع ندارد، پس موج با ارتفاع پایین هم می تواند ساحل را به هم بزند.