بایگانی‌های فرزندان - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
خالقان فناوری به فرزندانشان کتاب می‌دهند نه تلفن همراه 27 مهر 1400

خالقان فناوری به فرزندانشان کتاب می‌دهند نه تلفن همراه

استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در دوران طاغوت رسانه ای به سر میبریم گفت: خالقان تکنولوژی فرزندان خود را در استفاده از تکنولوژی محدود و برای آنها کتابخانه‌های بزرگ ایجاد کرده اند.

خانواده‌ها قبل از فرزندان دیجیتالی شوند 24 اردیبهشت 1398

خانواده‌ها قبل از فرزندان دیجیتالی شوند

محمد سلطانی‌فر با بیان اینکه «ما نیاز به شکل‌گیری خانواده‌های دیجیتال داریم»، خاطرنشان کرد: اولین موضوعی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که خانواده‌ها قبل از فرزندان دیجیتالی شوند. اگر این فرآیند برعکس باشد و فرزندان زودتر از پدر و مادرهایشان دیجیتالی شوند، این نسل از نسل بعدی خود عقب […]