بایگانی‌های نجف پور - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
باید موانع شناساندن شبکه ملی اطلاعات رفع شود 14 دی 1398

باید موانع شناساندن شبکه ملی اطلاعات رفع شود

دبیر علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت گفت: شناساندن شبکه ملی اطلاعات و رفع موانع علمی از اولویت‌های اصلی راه اندازی شبکه داخلی است.

اینترنت موجود، اینترانت جهانی امریکاست/ افسانه های فضای مجازی 05 آذر 1398

اینترنت موجود، اینترانت جهانی امریکاست/ افسانه های فضای مجازی

رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: ما با افسانه هایی چون آزاد و دموکراتیک و خنثی بودن اینترنت و حاکم نداشتن پلت فورمها و عدم اعمال مدیریت در اینترنت مواجهیم.

سخنرانی دکتر نجف پور در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک 13 آذر 1395

سخنرانی دکتر نجف پور در دومین همایش ملی فضای مجازی پاک