مسابقه تولید محتوا با موضوع

الگوی فرماندهی فضای مجازی مبتنی بر مکتب حاج قاسم

از سوی جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک برگزار می شود.


محتوای تولیدی برای شرکت در مسابقه حول سه سوال زیر

و در یکی از قالب های

( متن کوتاه تا ۱۵۰ کلمه) (متن بلند تا ۱۵۰۰ کلمه) (کلیپ) (پوستر و عکس نوشت)

باید تهیه و ارسال گردد.


مهلت ارسال آثار به این رویداد ۷ تا ۲۰ دی ماه جاری

از طریق پیام به شناسه fampadmin و یا شماره ۰۹۹۱۲۱۴۴۳۵۵ (از مسیر پیامرسان ها ) درنظر گرفته شده

و به آثار برگزیده جوایز نفیس مادی و معنوی تعلق خواهد گرفت.مسابقه تولید محتوا