1 توضیحات
2 اطلاعات تماس
3 پیشنهادات
 • پویش #وزیر پویش #وزیر
  جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک(فمپ) در پاسخ به درخواست رئیس جمهور منتخب (مبنی بر یاری رسانی نخبگان و کارشناسان برای انتخاب کابینه آینده) برگزار می‌کند:
  پویش تخصصی-کارشناسی #وزیر جهت کمک به انتخاب مؤثرترین عضو کابینه سیزدهم در حوزه فضای مجازی با هدف دستیابی به ایران قوی
  🔸 گام اول: تعیین شاخص های لازم برای انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
  🔸 گام دوم: پیشنهاد مصادیق مناسب برای این جایگاه
  🔸 گام سوم: سنجش و امتیازدهی به مصادیق بر اساس شاخص ها و جمع بندی پیشنهادات برای ارائه به منتخب جمهور
   
  از تمامی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه دعوت می‌شود تا پیشنهادات خود، مربوط به دو گام ابتدایی را با کلیک بر روی گزینه بعدی با ما در میان بگذارند.
  به زودی از تمام عزیزان دعوت خواهد شد تا در آماده سازی خروجی نهایی این پویش و ارائه به منتخب مردم همراه ما باشند.