فضای مجازی مانند هر ابزار دیگری دارای خطرات و فواید بسیار است.

          همواره بررسی این خطرات و فواید در جلسات و سخنرانی‌های بی‌شماری مورد بحث و بررسی قرار گرفته

          و مقاله‌ها و محتواهای بسیاری در نقد نبود امنیت برای کودکان در این فضا نگارش شده‌اند.

          اما فقط با حرف زدن مشکلی حل نمی‌شود بخصوص که فرزندان ما که آینده سازان این سرزمین هستند،

          به سادگی در جنگ میان راه حل‌ها و تفکرات و ایدوئولوژی‌ها در حال قربانی شدن در دنیای بدون مرز و بدون نظارت مجازی هستند.

          جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک با توجه به رسالت مردمی خود بعضی ابزارهای موجود برای کاهش تهدیدات فضای مجازی را معرفی می کند،

          تا خانواده‌ها بتوانند شرایط استفاده بهتر از فواید این فضا و کمتر در معرض خطر قرار گرفتن فرزندان خود را مهیا کنند.

          به امید آنکه روزی شاهد فضای مجازی تراز خانواده‌های ایرانی مسلمان باشیم.


⇐برای دانلود فایل pdf این ارائه اینجا کلیک کنید.


فضای مجازی پاک تر برای کودکان

فضای مجازی کودکان


– روش‌ها و ابزار جستجوی ایمن و پاک:

فضای مجازی کودکان

فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان


فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان


فضای مجازی کودکان

مدیریت دسترسی کودکان

فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان


فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان


فضای مجازی کودکان

فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان


فضای مجازی کودکان فضای مجازی کودکان

فضای مجازی کودکان


بیشتر بخوانید: چگونه از فرزندمان در مقابل تهدیدات فضای مجازی مراقبت کنیم؟