در نقد و بررسی طرح مجلس برای تبدیل ثبت احوال به سازمان داده کشور

خلاصه جلسه ۵۵:

پنج تصویر انتقادی به طرح نظام جامع مدیریت داده های کشور و تسهیل خدمات الکترونیکی به مردم :

۱. از کدام داده صحبت می کنیم ؟
ما دو دسته داده های فردی و غیر فردی داریم که هرکدام به دسته های زیادی تقسیم می شود
مدیریت بور کراتیک داده ها در عصر امروز امکان پذیر نیست؛ قواعد حافظ نو اوری و سرعت حاصل از تولید و پردازش داده ها هستند نه سازمانها۲. صیانت مرزی داده ها: تصور قانون گذار این است که با مدیریت داده ها از طریق یک سامانه واد مرزی برای دسترسی به داده ها وجود دارد

۳. سازمانی برای کار های آسان : برای راه اندازی یک سامانه ملی و یکپارچه ایجاد این سازمان ضرورتی ندارد
_ داده اثر وضعی هر پردازشی است
_ اگر نیازمندی نظارتی هست که هست نباید با ساده انگاری فضای امروز دنیای فناوری اطلاعات نظارت شود زیرا که قطعا دور می خورد
_ ثبت و نظارت سریع خودکار و به هنگام بجای تکرار رویه های کاغذی قدیمی لازم است.
* وظایف حیاتی و دشوار که یک سازمان مسئول داده باید به آن بپردازد خیلی راحت بیرون از این سازمان است.

مدیریت داده پیشنهادی برای این سازمان ها:

_مدیریت حریم خصوصی افرادی که داده مرتبط با آنهاست

_مدیریت امنیت داده

_سیاست گذاری غیر محافظتی امنیت داده

۴. سازمان بودن یا نبودن مساله این است؟
مغلطه سازمان تجمیعی بجای سازمان محافظتی داده ها
هرکس داده بیشتری دارد شایسته مدیریت نیست
تجمیع داده دامنه تهدید علیه کشور را به مراتب بیشتر خواهد ساخت

در ایالات متحده که این سازمان وجود ندارد چه می کنند؟
_ کمیسیون بازرگانی فدرال مسئول قانون گذاری و پیشگیری از سواستفاده از داده کاربران است
_ کمیسیون ارتباطات فدرال نیز در حوزه تنظیم مقررات در حوزه شرکت های ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش ایفا می کند.
_ مدارس متعدد حقوق سایبری پشتوانه قوی در حوزه قانون گذاری حوزه سایبری در این کشور هستند.

نظر آقای هادی پور: تجمیع داده بعلت راحت در دسترس قرار دادن داده برای نهادهای مختلف است که هنگام نیاز به داده به حد لازم در اختیارشان قرار میگیرد و مشکلاتی که الان داریم که بعضی نهاد ها داده نمی دهند را نداشته باشیم.

۵. زود دیر می شود
_ حوزه صنعت داده ها حوزه ای نسبتا جدید و در حال پیشرفت است
_ صاحب داده ی بیشتر از این نردبان داده ها بالا میرود
_استعمار نوین ساختارسازی های گسترده برای استعمار این ثروت ملی نموده است
_ تلاش برای افزایش سهم از این پیشرفت با داده های بیشتر با تشویق به انتشار حداکثری و حداقل قانونگذاری ممکن و تلاش برای تدوین چارچوب ها و سرمایه گذاری بین المللی

تقلید لازم است اما کافی نیست:
قواعد خوب و جالب توجهی در سایر کشور ها نوشته شده مثل قانون GDPR که ظرافت های خوبی دارد با این حال این حوزه در حال تکامل و بلوغ است و ما میتوانیم با نیازمندی های خاص خودمان قوانینی طراحی کنیم و وجود پارامترهای مهم ملی را باید در نظر بگیریم.آقای کیانخواه : مسئله جدی ای که در حوزه امنیت داریم این است که جریان مدیریت امنیت کشور ازهم گسیخته است و نیاز به مجموعه جدی در حوزه فرماندهی متمرکز امنیت سایبری داریم چون ما هرچی به پیش میرویم پایداری سرویس هایمان معادل پایداری امنیت کشور است.

آقای هادی پور: این طرح فارغ از محتوا یک چالش اصلی دارد که تضاد بین قوا و شورای عالی فضای مجازی بوجود می اورد و این شورا طبق این قانون عملا حق اختیار مصوباتی در حوزه داده نخواهد داشت.

نگارنده این طرح یک عده در ثبت احوال اند که دو هدف دارند:
۱. سازمان ثبت احوال را از نظارت های قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات مستثنا کنند.
۲. چالششان با شورای عالی فضای مجازی در حوزه داده را به نفع خودشان برگردانند.