رضا تقی‌پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی : شبکه ملی اطلاعات با اینکه یک پروژه ملی است، ولی باید بگوییم که داستان آن، چیزی شبیه مثنوی هفتادمن کاغذ شده است.

رضا تقی‌پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی : شبکه ملی اطلاعات با اینکه یک پروژه ملی است، ولی باید بگوییم که داستان آن، چیزی شبیه مثنوی هفتادمن کاغذ شده است. همه می‌دانند که اصل شبکه ملی اطلاعات جزو برنامه پنجم توسعه بود و طبق زمان‌بندی‌ که برای او در نظر گرفته بودند، قرار شد تا طی پنج سال (از سال ۱۳۸۹) ضمن فراهم آوردن تمامی زیرساخت‌های فنی آن، شبکه ملی اطلاعات نیز به مرحله اجرا هم برسد. یعنی حدود ۱۰ سال پیش وزارت ارتباطات موظف شد تا شبکه ملی اطلاعات را به سرانجام برساند.

 

از ایرانت یا همان شبکه ملی اطلاعات بیشتر بخوانید

 

همچنین تقی‌پور گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مبنی بر فراهم شدن ۸۰ درصد از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را رد کرد و گفت: وزارت ارتباطات گزارشی را اوایل سال گذشته برای مسئولان ذی‌ربط خودش فرستاد و ادعا کرد که حدود ۸۰ درصد از الزامات شبکه ملی محقق شده است، به نظر من خود این جمله شائباتی را در پی دارد و با این بیان که بگوییم ۷۰ درصد از شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده، متفاوت است. حتی این ادعای وزارت ارتباطات برای کارشناسان و کسانی که متخصص این حوزه هستند، باعث تعجب بود، چراکه برای اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که در جریان حرکت و توقف شبکه ملی اطلاعات هستند، درصد پیشرفت این شبکه مُسجل است. نتیجه ارائه گزارشات وزارت ارتباطات با انتقادهایی از سوی شورای عالی فضای مجازی همراه شد و نهایتا از سمت کارشناسان این حوزه عدد ۸۰درصد با ادله و مستندات ویژه رد شد.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان