معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران اعلام می‌کند که اگر دولت می‌خواهد یک شبکه یکپارچه و باکیفیت اینترنت ثابت در کشور شکل بگیرد این حوزه نیازمند ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. به گفته داوود زارعیان ثابت ماندن تعرفه طی چند سال گذشته جذب سرمایه در حوزه اینترنت ثابت را با مشکل مواجه کرده است.

سالهاست که دولت وعده اینترنت پرسرعت و با کیفیت را به کاربران میدهد؛ اما همچنان کاربران از کیفیت پایین و اختلال اینترنت خود گلهمند هستندسال گذشته با شیوع کرونا و روی آوردن مردم به استفاده از اینترنت به دنبال دورکاری و قرنطینه ضعف زیرساختهای شبکه اینترنت ثابت کشور بیش از بیش مشخص شددر نهایت نیز وزیر ارتباطات فروردین ماه سال گذشته اعلام کرد که با واگذاری اینترنت پرسرعت بر مبنای تکنولوژی VDSL کاربران به سرعتی ۴ برابر سرعت فعلی دسترسی خواهند داشت.

اما برنامهها آنطور که محمدجواد آذری جهرمی انتظار داشت پیش نرفتبه دنبال توقف قرارداد بیت استریم توسط تیم جدید مخابراتی عملا توسعه VDSL در کشور هم متوقف شد، چنانچه معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پاییز سال گذشته از تغییر در برنامه توسعه پروژه VDSL در کشور خبر دادحسین فلاح جوشقانی در گفتوگو با پیوست اعلام کرده بود که برنامهریزی واگذاری ۵ میلیون پورت VDSL که تا پایان سال در نظر گرفته شده بود به ۱/۵میلیون پورت تا پایان سال ۱۳۹۹ تبدیل شده استهرچند حالا هم با پایان سال ۹۹ مشخص نیست چه تعداد از همین ۱/۵ میلیون پورت VDSL واگذار شده استشرکتهای بزرگ اینترنتی نظیر شاتل و آسیاتک در گفتوگو با پیوست اعلام میکنند آنها در سال گذشته کمتر از چند هزار پورت VDSL واگذار کردهاند.

همچنین داوود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران هم در گفتوگو با پیوست اعلام میکند که آنها نزدیک به ۶۲ هزار پورت VDSL واگذار کردهانداو در مورد روند پیشرفت ارائه اینترنت پرسرعت بر مبنای VDSL و فیبرنوری به پیوست گفت: «شرکت مخابرات تا کنون سرمایهگذاری بالایی روی توسعه فیبرنوری انجام داده است، هرچند که همین حالا هم بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر فیبر در کشور موجود است و ما فقط در مناطق فیبرکشی کردهایم که فیبری در آن وجود نداشته است.» او در مورد میزان آمار واگذاری سرویس فیبرنوری (FTTH) و VDSL  این شرکت اعلام کرد: «تا کنون بیش از ۷۴ هزار پورت FTTH در همه استانها واگذارکردهایم که ۵۰ درصد این واگذاریها در تهران اتفاق افتاده استدر زمینه واگذاری VDSL هم حدود ۶۲ هزار پورت واگذار داریم که ۳۰ هزار پورت آن در تهران است.» او تاکید میکند براساس فراخوانی که آنها منتشر کردهاند بیش از ۲۵۰ هزار نفر برای دریافت اینترنت VDSL اعلام آمادگی کردهاند.

نبود سرمایه و ثبات در تعرفه

پیش از پایان سال گذشته شرکت مخابرات ایران در جلسه‌ هماندیشی در تلاش برای رفع مشکلات شرکتهای اینترنت ثابت (FCP) و توسعه اینترنت پرسرعت در کشور استهمان زمان داوود زارعیان اعلام کرد که در کنار این جلسههای هماندیشی، جلسههای مجزا نیز با مدیران هر یک از اپراتورهای اینترنت ثابت خواهند داشت.

حالا او در مورد نتیجه این جلسه و اینکه عمده مشکلات این شرکتها چیست به پیوست گفت: «تمام مشکلات عدم توسعهیافتگی اینترنت ثابت در کشور به خاطر مخابرات نیست، بخش بزرگ مشکل شرکتهای اینترنتی عدم ورود سرمایه به این بازار است که آن هم به خاطر ثابت ماندن تعرفهها است.» او در واکنش به این اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده تنها اجازه افزایش تعرفه در صورت ارائه سرویس جدید را خواهد داد گفت: «داستان مرغ و تخممرغ است تا افزایش سرمایهای صورت نگیرد امکان توسعه سرویسی هم وجود ندارد و ورود سرمایه به این بازار با افزایش تعرفهها اتفاق خواهد افتاد

به باور او سالهاست که تعرفهها در بخش اینترنت ثابت، بدون تغییر مانده و همین امر جذب سرمایه به این بازار را دشوار کرده استزارعیان تاکید میکند تا زمانیکه تعرفهها تغییر نکند نه افزایش سرمایهای صورت میگیرد و نه توسعهای در حوزه اینترنت ثابت کشور اتفاق میفتدآنطور که او برآورد میکند اگر کشور بخواهد یک شبکه ایدهآل در بخش سرویس اینترنت ثابت داشته باشد نیازمند سرمایهگذاری ۱۵ هزار میلیارد تومانی است.

  • منبع خبر : سایت پیوست