با حضور برات قنبری دبیرکل سابق نظام صنفی رایانه‌ای کشور و مشاور وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم و دیگر کارشناسان فضای مجازی