با محوریت بررسی معضل قمار در فضای مجازی، اینستاگرام و اینفلوئنسر های اینستاگرامی، نقش ساختار بانکی در فساد و....


سی‌وششمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک با موضوع قمار و فضای مجازی

با حضور جمعی از فعالین و صاحب نظران حوزه‌ی فضای مجازی
دکتر رسول جلیلی
مهندس مهدی امیری
مهندس سیدهادی حسینی

با محوریت بررسی معضل قمار در فضای مجازی، اینستاگرام و اینفلوئنسر های اینستاگرامی، نقش ساختار بانکی در فساد و….