بایگانی‌های علوم شناختی - جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک
شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک سی و دوم: ترتیب معکوس 28 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک سی و دوم: ترتیب معکوس

رسانه های بیگانه برای ایجاد نا امیدی در جامعه از این شگرد زیاد استفاده می کنند، از یک مساله منفی به یک کلیت منفی می رسند و ترتیب ذهنی را تغییر می دهند و با این شیوه خود مخاطب نتیجه‌ گیری می کند.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک سی و یکم: بیابان ـ کویر 28 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک سی و یکم: بیابان ـ کویر

رسانه های بیگانه یک موضوع را از حالت مطلوب به حالت کاملا صفر تبدیل می کنند. حوزه زنان ، حقوق بشر ، آموزش و پرورش و محیط زیست در این شگرد مورد استفاده قرار می گیرد، بگونه ای که مخاطب هیچ امیدی به بهتر شدن اوضاع نخواهد داشت.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک سی‌ام: بهانه‌های ترش، اطلاعات شیرین 28 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک سی‌ام: بهانه‌های ترش، اطلاعات شیرین

یکی از روش های جذب مخاطب در رسانه ها ایجاد این تصویر است که اطلاعاتی دارم که شما به هیچ وجه، جای دیگر پیدا نمی کنید.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک ۲۸: آشوب سازگار 22 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک ۲۸: آشوب سازگار

در این شیوه از یک تفاوت فرهنگ به یک اعتراض سیاسی می رسند به عبارتی حمله به ارزش ها و نمادهای یک کشور را به بهانه آزادی توجیه و حتی ترویج می کنند و در نهایت از آن یک اعتراض سیاسی بزرگ را درخواست می کنند، بهانه هم کم نیست.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک ۲۷: انتخاب سخت در شرایط آسان 22 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک ۲۷: انتخاب سخت در شرایط آسان

اصلی ترین جمله در این شگرد این است که رسیدن به آزادی، رسیدن به شکوفایی اقتصادی، رسیدن به تفریح و رفاه اصلا سخت نیست و به راحتی به دست می آید اما تنها یک تصمیم مشکل شما شهروندان باید انجام دهید و آن اینکه از جمهوری اسلامی عبور کنید.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک ۲۶: استدلال بی منطق ـ منطق موازی 22 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک ۲۶: استدلال بی منطق ـ منطق موازی

در این شگرد رسانه ای حتی استدلال های ضعیف هم مطرح می شود تا مخاطب تصور کند خودش دست به انتخاب می زند و تحلیل درست تر را انتخاب می کند، در صورتی که عملا وارد یک منطق موازی می شود که آنها می خواهند!

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک بیست‌وپنجم: اسارت و اصالت 17 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک بیست‌وپنجم: اسارت و اصالت

شگرد «اسارت و اصالت» برای مخاطب جوان در رسانه های بیگانه زیاد استفاده می شود تا بتواند جنجال های بعدی را ایجاد کند.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک بیست‌ و چهارم: اُحد 17 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک بیست‌ و چهارم: اُحد

رسانه های بیگانه از این شگرد برای مخاطبی استفاده می کنند که همسو با جمهوری اسلامی است. آنها می دانند که او از اصل نظام بر نمی گردد اما می خواهند هر طور شده رفتار او را تغییر دهند!

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک ۲۳: وحشت قرینه دار 12 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک ۲۳: وحشت قرینه دار

برای سال ها مذاکره با صهیونیست ها یک ضد ارزش بود اما چند سالی است که رسانه های بیگانه دنبال توجیه آن هستند. این شگرد کاربردی، در دراز مدت ارزش های متفاوتی را در ذهن مخاطب نهادینه می کند.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک ۲۲: اعتراض ذهنی، اجتماع ارتباطی 12 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک ۲۲: اعتراض ذهنی، اجتماع ارتباطی

این شگرد رسانه ای، می خواهد پیوند دهنده اعتراض ها باشد. به عبارتی میان فردی که از کارش در اداره ناراحت است، با کسی که جاده شهرشان خراب است و... پیوند ایجاد کند.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناخت|تکنیک بیست‌ویکم: فصل پیله، پروانه مرده 12 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناخت|تکنیک بیست‌ویکم: فصل پیله، پروانه مرده

شیوه زیست پروانه در دنیای خبر تبدیل به شگرد شده که به مخاطب می گوید باید همه ذهنت در اختیار من باشد. این شگرد را اصطلاحا «فصل پیله، پروانه مرده» می گویند.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک بیستم: فرار درجا 12 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک بیستم: فرار درجا

در این شگرد رسانه ای یک هدف نهفته است و آن هم اینکه رسانه ها با این شیوه می خواهند خود را موثر معرفی کنند و در فضای جریان ضد انقلاب، اعتبار و البته بودجه ای پیدا کنند.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک نوزدهم: چرم خیس 12 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک نوزدهم: چرم خیس

در شگرد رسانه ای «چرم خیس» اراده از مخاطب گرفته می شود و او در حالت یاس و ناامیدی کامل قرار می گیرد.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک هجدهم: تامین نیروی مخالف فعال 12 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک هجدهم: تامین نیروی مخالف فعال

رسانه های بیگانه با استفاده از شگرد «تامین نیروی مخالف فعال» می خواهند به افکار عمومی اینگونه القا کنندکه آنها جریان ساز اصلی هستند.

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک هفدهم: ترس تابدار 12 سپتامبر 2021

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی| تکنیک هفدهم: ترس تابدار

ممکن است روز اول از کمبود آب و خشکسالی شما را بترسانند و هنوز این ترس رها نشده‌اید شما را از بحران اقتصادی و قحطی نان بترسانند، و اینکه هنوز این حس از بین نرفته شما را از آ‎غاز جنگ علیه ایران بترسانند.